Image
Helēna Overina

OFICIĀLĀ MĀJAS LAPA

Es piedzimu Rēzeknes pilsētā, Latvijā. Man ir dēls Edgars. Man ļoti patīk ziedi un ceļojumi. Man ir liela pieredze grupu braucienu organizēšanā un tūrismā.

Mana galvenā darbība ir vācu valodas mācīšana kursos un augstākās izglītības iestādēs. Es mācu studentus no iesācēju līmeņa līdz profesionālajam līmenim.


Ubi bene ibi patria

Where you feel good there is your home...

Roman tragic poet Marcus Pacuvius (ca. 220–130 BC) quoted by Cicero (106 BC–43 BC)

 

Helena Overina


Par mani

Es esmu Vācu valodas pasniedzēja ar 30 gadu praksi. Tagad pasniedzu vācu valodu studentiem Jade Hochschule(Augstākās izglītības iestāde) Wilhelmshaven, Vācija.


Izglītība

VĀCU VALODAS EKSPERTE

Man ir maģistra līmeņa izglītība vācu valodā un literatūrā. Esmu beigusi Latvijas Universitāti 1983. gadā.

 


Prakse

30 GADU PIEREDZE

Esmu strādājusi Iecavas vidusskolā par vācu valodas skolotāju, strādāju Rēzeknes augstskolā kā starptautiskā biroja un ārējo attiecību vadītāja. Es piedalījos vairākos projektos Lingua, Erasmus, Erasmus + un citos. Esmu noslēgusi vairāk kā 160 sadarbības līgumus ar partneriem visā pasaulē.

 


Pieredze

STARPTAUTISKAIS BIROJS

No 1997 līdz 2015 gadam

Starptautiskā biroja un Ārējo sakaru vadītāja
Rēzeknes Augstskolā (Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmija)

SKOLOTĀJAS PRAKSE

Vairāk par 30 gadu pasniedzējas prakse dažādās augstākās izglītības iestādēs

Šobrīd Jade Hochschule Vācu valodas Tehniskās  un Gramatikas pasniedzēja  Wilhelmshaven, Vācijā

VALDES LOCEKLE

No 2015 g. un pašlaik ieņemu

Valdes Locekles amatu

Nodibinājumā 
"EUROLAT UNION"

Rēzekne, Latvija

Dokumenti

Homo sum, humani nihil a me alienum puto

Ich bin ein Mensch, nichts Menschliches, denk ich, ist mir fremd.

Die Stelle ist schon in der Antike rezipiert worden, Cicero spielt darauf an (Cic. de fin. 3,63), auch Seneca zitiert sie (Ep. 95,54), und nach Augustinus (Ep. 155,14) ist diese Stelle immer vom ganzen Publikum beklatscht worden.

 

Sazinieties ar mani


TEL: +371 29 106 757

HELENA.OVERINA@GMAIL.COM


ES STRĀDĀJU PRIEKŠ STUDENTIEM

Es iesaku: nekad neapstāties mācīties,
jo jūs nekad nevarat zināt visu!

INFOLINES.EU websites for any https://infolines.eu